Từng khẳng định có kim cương, sổ đỏ tính bằng ”ký”, nộp thuế đất cả nghìn tỷ, vợ chồng ông chủ Đại Nam đang kinh doanh những gì?

Kim cương tính bằng ký, sổ đỏ tính bằng cân, đóng hơn 1.200 tỷ tiền thuế đất, hiến đất ủng hộ chống dịch 1.000 tỷ đồng,… là những tài sản của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng – chủ doanh nghiệp Đại Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.