Đồng Nai: Thanh niên ᴛìᴍ đếɴ ɴʜà ɴɢườɪ ᴛìɴʜ, ᴅùɴɢ súɴɢ ʙắɴ ᴠàᴏ đầᴜ ɴạɴ ɴʜâɴ

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛìᴍ đếɴ ɴʜà ɴɢườɪ ᴛìɴʜ để ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ, ᴛʜàɴʜ ʙấᴛ ɴɢờ ʀúᴛ súɴɢ, ʙắɴ ᴍộᴛ ᴘʜáᴛ ᴠàᴏ đầᴜ ɴạɴ ɴʜâɴ.
sáɴɢ ɴɢàʏ 𝟹𝟶/𝟹, ᴛᴀɴᴅ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ đã xéᴛ xử sơ ᴛʜẩᴍ đốɪ ᴠớɪ ʙị ᴄáᴏ ᴛʀầɴ ᴘʜướᴄ ᴛʜàɴʜ (𝟹𝟹 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ᴛỉɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ) ᴠề ᴛộɪ “ɢɪếᴛ ɴɢườɪ”, “ᴛàɴɢ ᴛʀữ, sử ᴅụɴɢ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴠũ ᴋʜí ǫᴜâɴ ᴅụɴɢ”.

thjtyj

ʙị ᴄáᴏ ᴛʀầɴ ᴘʜướᴄ ᴛʜàɴʜ. (Ảɴʜ: ʙáᴏ Đồɴɢ ɴᴀɪ)

ᴛʜᴇᴏ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴄáᴏ ᴛʀạɴɢ, ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 𝟼/𝟸𝟶𝟷𝟿, ᴛʜàɴʜ ᴠà ᴄʜị ᴛ.ʜ. (𝟸𝟾 ᴛᴜổɪ) sốɴɢ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ ɴʜư ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴛạɪ ɴʜà ʙố ᴍẹ ᴄʜị ʜ. ở xã ʙắᴄ sơɴ, ʜᴜʏệɴ ᴛʀảɴɢ ʙᴏᴍ, ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ.

ᴠàᴏ ɢɪữᴀ ᴛʜáɴɢ 𝟾/𝟸𝟶𝟸𝟶, ɢɪữᴀ ᴄʜị ʜ. ᴠà ᴛʜàɴʜ xảʏ ʀᴀ ᴄãɪ ᴠã ɴặɴɢ ʟờɪ ɴêɴ ᴛʜàɴʜ ᴅọɴ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ sốɴɢ. Đếɴ ɴɢàʏ 𝟸𝟺/𝟷𝟶/𝟸𝟶𝟸𝟶, ᴛʜàɴʜ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴋʜẩᴜ súɴɢ ʟắᴘ sẵɴ đạɴ ᴠà ʙỏ ᴛʜêᴍ 𝟼 ᴠɪêɴ đạɴ ᴠàᴏ ᴛúɪ ʀồɪ đếɴ ɴʜà ᴄʜị ʜ.

ᴋʜɪ đếɴ ɴơɪ, ᴛʜàɴʜ ᴠàᴏ ɴʜà ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ᴠớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜị ʜ., ʜᴀɪ ʙêɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ xảʏ ʀᴀ ᴄãɪ ᴠã ᴅẫɴ đếɴ xô xáᴛ ǫᴜᴀ ʟạɪ. ᴛʜàɴʜ ʙấᴛ ɴɢờ ʀúᴛ súɴɢ, ʙắɴ ᴍộᴛ ᴘʜáᴛ ᴠàᴏ đầᴜ ᴄʜị ʜ. ᴠà ᴄòɴ ɴắᴍ ᴛóᴄ, đậᴘ đầᴜ ᴄʜị ʜ. xᴜốɴɢ đấᴛ. ᴄʜị ʜ. ʙị ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ ɴặɴɢ ᴘʜảɪ ɴằᴍ ᴠɪệɴ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ, ᴍᴀʏ ᴍắɴ ᴛʜᴏáᴛ ᴄʜếᴛ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ xᴇᴍ xéᴛ ᴛᴏàɴ ʙộ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴠụ áɴ, ᴛᴀɴᴅ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ đã ᴛᴜʏêɴ ᴘʜạᴛ ʙị ᴄáᴏ ᴛʀầɴ ᴘʜướᴄ ᴛʜàɴʜ 𝟷𝟹 ɴăᴍ ᴛù ᴠề ᴛộɪ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ, 𝟸 ɴăᴍ ᴛù ᴠề ᴛộɪ ᴛàɴɢ ᴛʀữ, sử ᴅụɴɢ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴠũ ᴋʜí ǫᴜâɴ ᴅụɴɢ (ᴛổɴɢ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ʟà 𝟷𝟻 ɴăᴍ ᴛù).

ᴅɪệᴜ ɴʜɪ

Gốc: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/tim-den-nha-nguoi-tinh-dung-sung-ban-vao-dau-nan-nhan-d179192.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.